Regulamin sklepu internetowego

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Sprzedawca - Miktrade Krzysztof FUS, prowadzący działalność pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa, Miktrade Krzysztof FUS z siedzibą w Rakszawie 815, kod pocztowy 37-111 Rakszawa, wpisaną przez Urząd Gminy Rakszawa, NIP: 815-152-79-33, REGON: 180218966.

2) Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.miktrade.pl

3) Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5) Regulamin – niniejszy regulamin.

6) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7) Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież.

8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające, co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@miktrade.pl telefonicznie pod numerami (+48) 608 045 117 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) oraz osobiście w siedzibie Sklepu lub na terenie Rakszawy (po uprzednim określeniu miejsca).

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski. Sprzedawca nie wysyła towaru za granicę.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować . Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie e-maila i hasła.

3. Składanie zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
a) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
b) w ciągu 1 maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefon, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

4. Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tytule proszę podać nazwę zamawianego Towaru i numer Zamówienia),
b) Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu lub na terenie Rakszawy (po uprzednim określeniu miejsca).

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu, powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z pkt 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w pkt 3 Regulaminu.

5. Realizacja Zamówień - wysyłka

Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z pkt 3 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu).

Zaksięgowane przelewy na konto do godziny 17-tej wysyłamy następnego dnia – oprócz weekendów i świąt.

Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.

Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 14 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).

W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Dowodem dokonania zakupu jest paragon, który Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

Wysyłając przesyłkę pakujemy towar w koperty ochronne (bąbelkowe). Wszystkie przesyłki wychodzące od nas (list polecony, priorytet polecony, paczki, przesyłka pobraniowa) są rejestrowane.
Jeśli przesyłka nie dotrze, co się niestety czasem zdarza, zgłaszamy reklamację. Reklamacje można złożyć po 14 dniach od daty nadania.
W przypadku zaginięcia przesyłki zwracamy należność lub ponawiamy wysyłkę. Należność zwracana jest po rozpatrzeniu reklamacji przez pocztę. Rozpatrzenie reklamacji polega na udokumentowaniu podpisu odbiorcy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem firmy dostarczającej przesyłkę.

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

6. Rękojmia i gwarancja

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

6.1. Reklamacje – procedura

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@miktrade.pl lub w formie pisemnej na adres firmy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Jeżeli towar dotrze uszkodzony - z wadą fabryczną, pomylony lub do uszkodzenia doszło w czasie transportu, najpierw Kupujący zobowiązany jest do przekazania informacji o tym fakcie poprzez przesłanie stosowanej informacji zawierającej dane wyżej wymienione w tym punkcie na adres sklep@miktrade.pl lub w formie pisemnej na adres firmy.

Wiedząc, że coś takiego się stało, Sprzedawca może zareagować i podjąć kroki w celu jak najszybszego, polubownego rozwiązania problemu.

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie i rzetelnie.

Sprzedawca może również zwrócić się do Kupującego o przesłanie mailem zdjęć samego towaru w celu udokumentowania reklamacji lub odesłania pocztą do Sprzedawcy całej przesyłki.

7. Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z zastrzeżeniem, że jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@miktrade.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres firmy: 37-111 Rakszawa 815, woj. podkarpackie.

Zwracany towar (brak cech używalności, kompletny i w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu) należy nadać przesyłką rejestrowaną na adres siedziby firmy, tj. na dane:

Miktrade Krzysztof FUS, 37-111 Rakszawa 815, woj. podkarpackie

Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem - pieniądze zwracane są Kupującemu do 48 godzinach po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru po otrzymaniu od Kupującego niezbędnych danych wymaganych do dokonania przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
...............................
...............................
...............................

Ja ........... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/ych rzeczy .................................................,
numer zamówienia .........................................................
Data zawarcia umowy to .................., data odbioru ..................
Imię i nazwisko ..........................................................
Adres e-mail .............................................................
Adres ....................................................................
Data .....................................................................
..........................................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

W celu uniknięcia problemów z dostarczeniem rzeczy do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, należy korzystać z rodzajów przesyłek, które nie będą powodować niejasności w zakresie skuteczności jej dostarczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Wymiana towaru

Jeśli Kupujący chce dokonać wymiany zakupionego przedmiotu, przesyła do Sprzedawcy na adres allegro@miktrade.pl lub w formie pisemnej na adres firmy, stosowną informację zawierającą poniższe dane:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • przedmiot wymiany, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające wymianę.

Koszt przesyłki zakupionego jak i wymienianego towaru w obie strony ponosi Kupujący.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

9. Ochrona danych osobowych i prywatności

Administratorem danych osobowych Kupujących pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

Więcej w Polityce prywatności.

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.miktrade.pl i obowiązuje w niniejszej wersji od 28.12.2015 r.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Miktrade Krzysztof Fus